Persbericht

Zware functies: de Regering duidt Paul Soete en Etienne de Callataÿ aan als bemiddelaars

Op voorstel van de Vice-eersteminister Kris Peeters en de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, heeft de Ministerraad deze vrijdag Paul Soete en Etienne de Callataÿ aangeduid als bemiddelaars. Ze zullen worden belast met het verderzetten van de onderhandelingen tussen de sociale partners volgend op het mislukken van het sociaal overleg omtrent de opmaak van de lijst van zware functies in de privésector in de Nationaal Arbeidsraad (NAR).

De bemiddelaars hebben als opdracht contact op te nemen met de vakbonden en de werkgevers om de gesprekken met betrekking tot de zware functies terug op gang te krijgen. Hun verslag wordt verwacht binnen een termijn van twee weken.

Paul Soete is de voormalige CEO van Agoria. Sinds 2016 is hij eveneens de Voorzitter van het Beheerscomité van de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid.

Etienne de Callataÿ is econoom van opleiding en lid van de Academische Raad voor pensioenen en Voorzitter van de Société royale d'économie politique de Belgique.

De Vice-eersteminister en de Minister van Pensioenen willen ruimte laten voor het sociaal overleg.

 Vice-eersteminister, Kris PEETERS: “De invoering van de zware beroepen heeft belangrijke gevolgen voor de loopbaan van de betrokken werknemers. Het is daarom essentieel hiervoor een zo breed mogelijk draagvlak te vinden.”

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE: “Door de aanduiding van de bemiddelaars bewijst de Regering opnieuw dat alle kansen worden gegeven aan het sociaal overleg in het dossier over de zware functies.”