Persbericht

Zware functies: “Het rapport van de bemiddelaars bevat interessante pistes om tot een oplossing te komen”

De Vice-eersteminister en Minister van Werk, Kris Peeters, en de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, hebben deze ochtend het rapport ontvangen van de twee bemiddelaars, de heren Paul Soete et Etienne de Callataÿ. Zij waren belast met het bepalen van de verschillen en de raakpunten tussen de sociale partners over de opmaak van een lijst met zware functies in de privésector.

Het rapport bevat interessante pistes om tot een oplossing te komen, onder meer deze waarbij vooruitgang wordt geboekt volgens een timing die is aangepast aan elk stelsel.

Een akkoord werd immers reeds gesloten met twee van de drie vakbonden voor wat betreft de publieke sector. Het is bovendien mogelijk te werken, in de publieke sector, op basis van functies die gemakkelijk identificeerbaar zijn terwijl in de privésector de sociale partners voorstellen te werken op basis van criteria van zware functies, hetgeen meer tijd vereist.

De twee Ministers willen de mogelijkheid geven aan de sociale partners om hun opmerkingen te formuleren over het rapport. Een nieuwe vergadering met de bemiddelaars is gepland volgende donderdag om deze opmerkingen te analyseren.

Nadien zal de Regering moeten beslissen welk gevolg gegeven moet worden aan de werkzaamheden.

 

Vice-eersteminister en Minister van Werk, Kris PEETERS:

Vice-eersteminister en minister van werk Kris PEETERS: “De opdracht van Paul Soete et Etienne de Callataÿ was heel duidelijk: bekijken met de verschillende sociale partners waar er mogelijke problemen en oplossingen zijn. Daarin zijn ze geslaagd. De bemiddelaars zullen nu om een reactie van de sociale partners vragen.”

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE: “Ik wil Paul Soete en Etienne de Callataÿ bedanken voor hun rapport dat verschillende interessante pistes bevat om tot een oplossing te komen in dit dossier. De voorstellen zijn constructief. Nu moet men aan de sociale partners toelaten hun eventuele opmerkingen over dit rapport mee te delen.“