Persbericht

Uw ‘pensioenbrieven’ ook beschikbaar in de eBox

De Pensioendienst en het RSVZ publiceren hun documenten nu ook in de eBox, zoals dat al het geval was voor de berichten over uw aanvullend pensioen. U vindt dus vanaf nu al uw pensioenbriefwisseling ook in uw eBox, de digitale brievenbus van de overheid. Het voordeel? U vindt uw pensioenbrieven op dezelfde plaats als waar u de brieven van andere overheidsinstellingen (FOD Financiën, FOD Justitie, Instellingen van de Sociale Zekerheid, lokale overheden, …) ontvangt.

Een geleidelijke overgang naar de eBox
 
Alle documenten van mypension.be zijn nu ook beschikbaar in uw eBox. Het maakt niet uit welke keuze u gemaakt hebt voor de eBox, mypension.be past zijn manier om de documenten te versturen nog niet aan:
  • Als u uw e-mailadres geregistreerd hebt op mypension.be, dan blijft u uw meldingen van mypension.be nog ontvangen.
  • Als u uw e-mailadres niet geregistreerd hebt op mypension.be, dan blijft u uw documenten op papier ontvangen.
 
‘De integratie van mypension.be in de eBox kadert in onze continue wens om de dienstverlening aan de burger te verbeteren door de toegang tot zijn overheidsdocumenten te vereenvoudigen en dit in het bijzonder voor onze ouderen.
Ik ben blij dat de documenten van de Federale Pensioendienst altijd en zonder tijdsbeperking kunnen worden geraadpleegd.’
 
Daniel Bacquelaine
Minister van Pensioenen
 
 
‘Het pensioen is een van de voornaamste bezorgdheden van de zelfstandigen. Het was dus essentieel om ervoor te zorgen dat zij informatie krijgen die zowel duidelijker als toegankelijker is. Dat is het doel van mypension.be. Met deze nieuwe functionaliteit kunnen de zelfstandigen voortaan in enkele klikken, via de eBox, de brieven over hun pensioen raadplegen. We moeten deze belangrijke tool blijven versterken. Op termijn zullen de zelfstandigen met de simulator van mypension.be beter kunnen anticiperen op alle gevolgen die hun verschillende loopbaankeuzes op het bedrag van hun toekomstige pensioen hebben en dus beter hun pensioen plannen.’
 
Denis Ducarme
Minister van Zelfstandigen
 
 
‘Het grootste voordeel van de eBox is dat de burger al zijn documenten op één plaats terugvindt. Ons hoofddoel is om de burger te informeren De eBOX helpt ons om de informatie over pensioenen zo toegankelijk mogelijk te maken.’
 
Giselda Curvers
Program Manager mypension.be
 
 
Wat is de eBox burger precies?
 
De eBox burger is de digitale postbus voor overheidsdocumenten. Verschillende openbare instellingen, waaronder nu dus ook de FPD en het RSVZ, maken er hun documenten beschikbaar voor de burger. U kunt zo uw documenten raadplegen via het My e-box portaal of via de toepassingen van partners zoals Doccle, KBC mobile, bpost bank, …
 
Als fundamentele applicatie van het Belgische e-government is het voor mypension.be immers van groot belang om ook de pensioenbrieven ter beschikking te stellen via de eBox.