Nieuws

Persbericht

Een aanvullend pensioen voor 20.000 contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine en de Minister van Ambtenarenzaken, David Clarinval, heeft de Ministerraad deze vrijdag twee belangrijke beslissingen genomen. De eerste beslissing betrof de toekenning van de overheidsopdracht met het oog op de aanwijzing van een verzekeringsmaatschappij die het aanvullend pensioenplan ten gunste van de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt moet beheren. De verzekeraar AXA heeft de opdracht binnen gehaald…
Persbericht

Het jaarverslag 2019 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing bevestigt de positieve effecten van de pensioenhervorming

Op dinsdag 9 juli heeft de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) haar jaarverslag voorgesteld dat de gevolgen op lange termijn analyseert van de vergrijzing van de bevolking.De pensioenhervorming heeft een positieve impact op de kost van de vergrijzingHet verslag van 2015 liet toe de impact te meten van de hervorming met betrekking tot het optrekken van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het pensioen. De Studiecommissie voor de Vergrijzing had geschat dat deze hervorming zou toelaten…
Persbericht

Stop de desinformatie: de koopkracht is gestegen!

Volgens een studie van de KU Leuven die deze ochtend werd gepubliceerd zou de koopkracht van de gepensioneerden amper zijn gestegen tijdens deze legislatuur. Die van de personen met een laag pensioen zou zelfs zijn gedaald.De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, wil hierover duidelijkheid scheppen: “Deze studie is volledig in strijd met alle analyses en alle cijfers waarover wij beschikken.”De minimumpensioenen werden zes keer verhoogd gedurende deze legislatuur: het…
Persbericht

IGO en halftijds pensioen doorverwezen naar de Raad van State: “sp.a en Groen trekken zich niets aan van het algemeen belang”

Persbericht

Het aanvullend pensioen binnenkort toegekend aan de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, en de Minister van Ambtenarenzaken, Sophie Wilmès, heeft de Ministerraad van vrijdag 5 april de lancering van een overheidsopdracht goedgekeurd met het oog op de aanduiding van de verzekeringsmaatschappij die zal worden belast met het beheer van het aanvullend pensioenplan van de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt.Alle contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt zullen zo binnenkort kunnen…
Persbericht

Nieuwe mogelijkheid voor het inrichten van het einde van de loopbaan! De Ministerraad keurt het halftijds pensioen goed

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, en de Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, heeft de Ministerraad in tweede lezing de wetteksten ter invoering van het halftijds pensioen goedgekeurd. Deze hervorming betreft zowel de zelfstandigen als de werknemers en de ambtenaren.Concreet zal de werkende die aan de voorwaarden voldoet voor het (vervroegd of wettelijk) pensioen en die een verminderde beroepsactiviteit wenst verder te zetten, de mogelijkheid hebben om vanaf 60…
Persbericht

Het Grondwettelijk Hof schrapt de invoering van een verblijfsvoorwaarde om te genieten van een IGO

De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, betreurt het schrappen door het Grondwettelijk Hof van de verblijfsvoorwaarde van 10 jaar in België, waarvan 5 jaar onafgebroken, om te kunnen genieten van een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO).De invoering van een verblijfsvoorwaarde, van toepassing sinds 1 september 2017, betrof alle kandidaten die in aanmerking konden komen voor een IGO, ongeacht of ze Belgen waren of niet. Het betrof een maatregel die de band  wou versterken die de…
Persbericht

Solidariteitsbijdrage: vrijstelling en vermindering voor bijna 200.000 gepensioneerden !

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, en de Minister van Zelfstandigen, Denis DUCARME, heeft de Commissie voor Sociale Zaken unaniem uitgezonderd twee onthoudingen, een wetsvoorstel goedgekeurd met het oog op de verhoging vanaf 1 maart 2019 van de drempels toepasbaar voor de bepaling van de solidariteitsbijdrage. Een enveloppe van 50 miljoen euro wordt hieraan besteed, hetgeen toelaat de koopkracht van onze gepensioneerden te verbeteren.Ter herinnering, de…
Persbericht

De pensioenhervorming gaat door: het Parlement keurt de omzetting goed van de richtlijn IORP II

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft donderdagavond het wetsontwerp goedgekeurd dat de omzetting naar Belgisch recht beoogt van de Europese richtlijn (EU) 2016/2341 van 14 december 2016 – de zogenaamde « richtlijn IORP II » - die betrekking heeft op de activiteiten van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP). Deze richtlijn is een herziening van de vorige richtlijn “IORP I” 2003/41/EG van 3 juni 2003.Om de mobiliteit…
Persbericht

De ambtenaren zullen voortaan hun pensioen van december ontvangen in… december!

Overeenkomstig de wet van 11/07/2018 inzake unieke betaling, zullen de pensioenen na vervallen termijn (uitbetaald op het einde van de maand) die betrekking hebben op de maand december worden uitbetaald op ten laatste 31 december en niet meer in januari zoals tot op heden het geval was.393.182 gepensioneerden van de publieke sector zullen genieten van deze maatregel.Ter herinnering, vanaf januari 2019, zal iedere gepensioneerde op dezelfde datum het geheel van de pensioenen ontvangen die worden…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.