Beleid

Persbericht

Oplossing voor de fiscale pensioenval: Daniel Bacquelaine verheugt zich over deze eerste stap naar een eerlijkere fiscaliteit voor de pensioenen

Een oplossing voor de fiscale pensioenval
 De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, verheugt zich dat zijn collega, de Minister van Financiën, gevolg heeft gegeven aan de notificatie van de Ministerraad van 24 februari 2017 die hem had belast met het zoeken naar een oplossing voor het probleem van de “fiscale pensioenval”. Vandaag leidt een verhoging van het brutopensioen voor de pensioenen die zich bevinden tussen 15.518,54 € en 16.600 € niet altijd tot een verhoging van het nettopensioen. In…
Persbericht

De Commissie Sociale Zaken van de Kamer keurt het wetsontwerp goed ter hervorming van het afkopen van studiejaren

De Commissie Sociale Zaken van de Kamer keurt het wetsontwerp goed ter hervorming van het afkopen van studiejaren
Deze dinsdag 9 mei 2017, heeft de Commissie Sociale Zaken het wetsontwerp goedgekeurd met betrekking tot de regularisatie van de studieperioden voor de pensioenberekening van de ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. Met deze goedkeuring wordt een nieuwe stap gezet in het doorvoeren van deze hervorming die het afkopen van de studiejaren harmoniseert in de drie werkstelsels.De tekst zal op 18 mei worden voorgelegd ter goedkeuring door de Kamer, in plenaire vergadering, om de inwerkingtreding te…
Persbericht

Zware beroepen: Daniel Bacquelaine neemt akte van het voorstel van de vakbonden

Zware beroepen: Daniel Bacquelaine neemt akte van het voorstel van de vakbonden
De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, neemt akte van het voorstel van de vakbonden aangaande de definitie van de criteria van de zware beroepen. Dit voorstel werd vanmiddag voorgelegd in het Nationaal Pensioencomité. Hij stelt evenwel vast dat dit voorstel zich beperkt tot de definitie van de criteria van de zware beroepen, zonder dieper in te gaan op de pensioenmodaliteiten die hiermee gepaard gaan.Daniel Bacquelaine herinnert eraan dat de budgettaire enveloppes voor het in…
Achtergrond

Antwoord op de vraag van Jan Spooren over de link tussen werk en pensioen

Antwoord op de vraag over de link tussen werk en pensioen
Ik wil Mijnheer Spooren bedanken voor zijn vraag die mij toelaat om, net zoals hij, opnieuw te bevestigen dat het mijn wil is de link te versterken tussen het effectief gepresteerde werk en het pensioenbedrag.Ons pensioensysteem moet het werk beter belonen. Het is een kwestie van eerlijkheid ten opzichte van de werknemers die, via sociale bijdragen ingehouden op hun loon, hebben bijgedragen tot de financiering van ons pensioensysteem.Dit is de reden waarom het minimumpensioen van de…
Persbericht

Harmonisering van het afkopen van studiejaren – Het Federaal Planbureau bevestigt: positieve impact op de vergrijzingskost

Harmonisering van het afkopen van studiejaren – Het Federaal Planbureau bevestigt: positieve impact op de vergrijzingskost
Vanmorgen hebben de Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en de Commissaris bij het Federaal Planbureau, Philippe Donnay het rapport ‘Een hervorming van de regularisatie van studieperiodes in de Belgische pensioenregelingen – Raming van de budgettaire effecten’ voorgesteld. Dit rapport bevestigt de positieve impact van deze hervorming op de vergrijzingskost.De eerste conclusie die in het rapport van het Federaal Planbureau wordt getrokken over de impact van de…
Achtergrond

Antwoord in plenaire vergadering over de gelijkstelling eindeloopbaan tijdskrediet voor het pensioen

Antwoord in plenaire vergadering over de gelijkstelling eindeloopbaan tijdskrediet voor het pensioen
Je prends acte de la menace des syndicats d’introduire un recours auprès du Conseil d’État.Je vous confirme cependant que les adaptations apportées à la réglementation ne constituent en aucun cas une réforme des assimilations relatives au crédit-temps.  Comme je l’ai déjà indiqué à de multiples reprises, il ne s’agit que d’un alignement technique de la réglementation pension sur celle de l’ONEM.Personen van jonger dan 60 jaar met een loopbaan…
Achtergrond

Antwoord in plenaire vergadering op een vraag van Vincent Van Quickenborne over de split van pensioenrechten tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden

Het opsplitsen van de pensioenrechten tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden
Ik dank u voor deze vraag met betrekking tot het opsplitsen van de pensioenrechten tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden.Zoals u weet, gaat het om een voorstel dat is voorzien door het Regeerakkoord: ik citeer “in het bijzonder door de Regering zal worden onderzocht hoe een pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen kan worden doorgevoerd bij gehuwde en wettelijk samenwonende koppels”.Dit voorstel zal onderzocht worden in het kader van het debat met betrekking tot…
Persbericht

De Ministerraad keurt de hervorming goed voor het aankopen van studiejaren

De Ministerraad keurt de hervorming goed voor het aankopen van studiejaren
Persbericht

De Kamer keurt de invoering goed van verblijfsvoorwaarde van 10 jaar om van IGO te genieten

De Kamer keurt de invoering goed van verblijfsvoorwaarde van 10 jaar om van IGO te genieten
De Kamer keurt de invoering goed van verblijfsvoorwaarde van 10 jaar om van IGO te genieten  Deze namiddag heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp goedgekeurd dat de invoering van een minimum verblijfsvoorwaarde in België invoert om van een IGO (inkomensgarantie voor ouderen) te genieten. Ter herinnering, deze sociale uitkering wil een minimuminkomen bieden aan personen die minstens 65 jaar oud zijn en in België verblijven. Ongeveer 108.000 personen genieten van deze…
Persbericht

De Ministerraad keurt de hervorming goed voor het afkopen van studiejaren.

Le Conseil des Ministres approuve la réforme de l’achat des années d’études
 Deze vrijdag 23 december heeft de Ministerraad, op voorstel van de Minister van Pensioenen Daniel BACQUELAINE, in tweede lezing het voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de regularisatie van de studieperioden voor de pensioenberekening van de ambtenaren en in eerste lezing het voorontwerp van wet betreffende dezelfde regularisatie in het pensioenstelsel van de werknemers.Een nieuwe stap in de harmonisatie van het afkopen van studiejaren is dus gezet. 1500 euro per diplomajaar…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.