Persbericht

Pensioenen van de publieke sector: Akkoord over het dossier zware functies in het Comité A

Twee van de drie vakbonden hebben vandaag hun akkoord gegeven over het voorontwerp van wet met betrekking tot de erkenning van de zwaarte van sommige functies in de publieke sector voor de bepaling van de pensioenrechten. De derde vakbond heeft een uitstel van één week gevraagd alvorens zich uit te spreken.

Ter herinnering, deze erkenning moet toelaten aan de ambtenaren van de publieke sector die genieten van een erkenning als zware functie hun pensionering te vervroegen of te genieten van een hoger pensioenbedrag indien ze beslissen hun activiteit verder te zetten.

Het protocolakkoord zal deze vrijdag worden voorgelegd aan het Kernkabinet. De onderhandelingen over de lijst van de zware functies zullen dan kunnen worden verdergezet.

Parallel worden de onderhandelingen voor de stelsels van werknemers en zelfstandigen verdergezet.

Minister BACQUELAINE: “ik verheug me over dit akkoord dat vandaag is afgesloten in het Gezamenlijk comité voor alle overheidsdiensten. Dit vertegenwoordigt immers een belangrijke stap naar de concretisering van het engagement van de Regering om aan de werkenden die een zware functie uitoefenen gunstigere modaliteiten toe te kennen voor de bepaling van hun pensioenrechten.”