Persbericht

Nationaal Pensioencomité: goedkeuring door de Commissie Sociale Zaken

 

 

Vandaag, woensdag 29 april, heeft de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité (NPC) goedgekeurd. Het wetgevend proces zal zich in de Kamer tijdens de plenaire zitting verderzetten. Het NPC zal officieel in juni 2015 worden geïnstalleerd.

 

I.Oprichting van een Nationaal Pensioencomité

Ter herinnering : in dit orgaan voor sociaal overleg zullen vertegenwoordigers van de werkgevers en de zelfstandigen, de werknemers en de regering zetelen. Volgens de geplogenheden van het sociaal overleg zal zijn taak erin bestaan de lijnen van diverse belangrijke structurele hervormingen precies vast te leggen. Het betreft onder andere de inaanmerkingneming van de zwaarte van beroepen en de mogelijkheid om met deeltijds pensioen te gaan.

Het Nationaal Pensioencomité zal worden gehuisvest in de kantoren van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Deze ‘twee-onder-één-dak’-formule zal een optimale synergie tussen de twee organen mogelijk maken. Het NPC zal daarnaast kunnen rekenen op de kennis en de ervaring die de NAR heeft op het gebied van sociaal overleg.

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE : « De goedkeuring van dit wetsontwerp door de Commissie Sociale Zaken vormt een belangrijke stap in de structurele hervorming van ons pensioensysteem. Deze goedkeuring is een belangrijke erkenning van het belang dat de regering hecht aan sociaal overleg over de pensioenen».

 

  1. Oprichting van een Kenniscentrum e n een Academische Raad

Het wetsontwerp voorziet ook de oprichting van twee bijkomende organen:

 

  • Een Kenniscentrum dat alle bestaande kennis bij de verschillende administraties zal samenbrengen. Dit Kenniscentrum zal alle vereiste technische bijstand verlenen aan de evaluatie en de implementatie van de diverse hervormingen. Het Kenniscentrum zal worden ondergebracht bij Federaal Planbureau dat nu al een aantal studies en werkzaamheden uitvoert in verband met de pensioenmaterie.

 

  • Een Academische Raad  die bestaat uit 12 experts en aan de regering wetenschappelijke en onderbouwde adviezen over de pensioenen zal geven. Deze Academische Raad zal de fakkel overnemen van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040.

Contactpersoon

Koen Peumans, woordvoerder van Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen
+32(0)473/81.11.06 -  koen.peumans@bacquelaine.fed.be