Persbericht

Invoering van een verblijfsvoorwaarde van 10 jaar om van de IGO te genieten

Een bijkomende voorwaarde om « sociale shopping » te ontmoedigen

IGO : een bijkomende voorwaarde om « sociale shopping » te ontmoedigen

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorziet in de invoering van een minimum verblijfsvoorwaarde in België om van een IGO (inkomstengarantie voor ouderen) te genieten. Ter herinnering, deze sociale uitkering wil een minimuminkomen bieden aan personen die ministens 65 jaar oud zijn en in België verblijven. Ongeveer 105.000 personen genieten van deze uitkering.

Concreet voegt het voorontwerp van wet van Minister BACQUELAINE aan de bestaande toekenningsvoorwaarden, een verblijfsvoorwaarde toe van 10 jaar in België, waaronder 5 jaar ononderbroken, voorafgaand aan de opening van het recht op de IGO.

Deze maatregel betreft alle kandidaten die potentieel in aanmerking kunnen worden genomen voor de IGO, of ze Belg zijn of niet, en zal van toepassing zijn vanaf 1 september 2017. De effectiviteit van de verblijfplaats zal worden bepaald aan de hand van de informatie die terug te vinden is in het Rijksregister.

Deze maatregel verstrekt de link die de begunstigde van een IGO moet hebben met België en zijn socialebijstandsstelsel. België sluit zich zo aan bij het beleid dat op dit gebied wordt gevolgd door meerdere Europese landen.
 

De Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE:

« De invoering van deze maatregel moet toelaten sommige misbruiken te stoppen in verband met een vorm van “sociale shopping”. Ons land moet een hoog niveau aan bescherming bieden aan zijn inwoners, maar het is onaanvaardbaar dat sommigen zich in België vestigen met als enige doel te genieten van onze sociale voordelen. Hoe kan een persoon die nooit in België heeft gewoond of zelfs nooit heeft gewerkt, een uitkering krijgen die soms hoger ligt dan het pensioen van  vele zelfstandigen of werknemers die sociale bijdragen hebben betaald tijdens hun loopbaan?