Persbericht

Een aanvullend pensioen voortaan mogelijk voor de zelfstandigen – fysieke personen

Veralgemening van de tweede pensioenpijler

Op woensdag 20 juli, op voorstel van de Minister Daniel BACQUELAINE en de Minister Willy BORSUS, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd dat de mogelijkheid biedt aan de zelfstandigen – fysieke personen, meewerkende echtgenoten en meewerkende zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen.

De zelfstandigen, of ze nu fysieke personen zijn of bedrijfsleiders, hebben de mogelijkheid om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) op te bouwen maar momenteel kunnen enkel de zelfstandige bedrijfsleiders een aanvullend pensioen verwerven via de rechtspersoonlijkheid waarover zij de leiding hebben. Een zelfstandige die een beroepsactiviteit uitoefent als fysiek persoon, bijvoorbeeld een bakker, heeft niet de mogelijkheid om van een aanvullend pensioen te genieten bovenop wat is toegestaan in het kader van het VAPZ. Voortaan zullen de zelfstandigen-fysieke personen een aanvullend pensioen van de tweede pijler kunnen opbouwen waarvan de voordelen en beperkingen overeenkomen met die die worden voorzien voor de zelfstandige bedrijfsleiders.

Het tekstontwerp werd opgemaakt om coherentie te garanderen met de geldende wetgeving betreffende het aanvullend pensioen voor de zelfstandigen en werknemers. Zo werd erover gewaakt dat de benamingen en gebruikte structuren dezelfde zijn als deze in andere reglementeringen met betrekking tot het aanvullend pensioen.

 

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen: “De mogelijkheid voor de zelfstandigen-fysieke personen om een tweede pensioenpijler op te bouwen is een mooie vooruitgang naar een veralgemening van de tweede pijler. Het akkoord over de wettelijke rendementswaarborg was een voorwaarde om zijn ontwikkeling te vrijwaren. Ik ben van plan om op dit elan door te gaan door aan de contractuelen van het publieke ambt toe te laten een tweede pijler op te bouwen en aan de werknemers een vrij aanvullend pensioen. Ik wil deze tweede pensioenpijler versterken zodat iedereen ervan kan genieten en een bijdrageniveau van minimum 3% van het loon wordt behaald, in elke sector. Dit is inderdaad een van de beste garanties om de koopkracht van de gepensioneerden in de toekomst te verhogen.”

Contactpersoon

Koen Peumans, woordvoerder van Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen
0473/81.11.06 -  koen.peumans@bacquelaine.fed.be