Persbericht

De Minister van Pensioenen heeft de drie onderwijsministers ontvangen

Het overleg over de komende hervormingen wordt met de Gemeenschappen verdergezet

De Minister van Pensioenen heeft de drie onderwijsministers ontvangen

 

Deze maandag heeft de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, de onderwijsministers van de drie Gemeenschappen van ons land ontvangen, Hilde CREVITS, Marie-Martine SCHYNS en Harald MOLLERS. Deze ontmoeting vormde de gelegenheid om zich te buigen over de hervormingen die bij de laatste begrotingscontrole in april werden beslist.

I              Harmonisering van de diplomabonificatie voor de pensioenberekening

Minister BACQUELAINE heeft in hoofdzaak stilgestaan bij de harmonisering van de diplomabonificatie voor de pensioenberekening. Voortaan zal er een regularisatiebijdrage, waarvan de modaliteiten in het kader van het sociaal overleg zullen worden onderzocht, worden gevraagd aan de ambtenaren die de inaanmerkingneming van hun studiejaren wensen voor de berekening van hun  pensioen, zoals dit ook het geval is voor de werknemers en de zelfstandigen. De Minister van Pensioenen heeft opnieuw bevestigd dat het geenszins een afschaffing van deze regeling betrof.

Daniel BACQUELAINE heeft het behoud van verworven rechten nog eens onderstreept. Zo zal, bijvoorbeeld, voor zijn pensioenberekening een ambtenaar die vier studiejaren kan bewijzen en al ¾ van een volledige loopbaan heeft gepresteerd, zonder kosten kunnen genieten van de drie diplomajaren.

Conform het regeerakkoord zal de Minister van Pensioenen aan het Nationaal Pensioencomité (NPC) vragen zich uit te spreken over de modaliteiten van deze maatregel. Naast de sociale partners zijn de Gemeenschappen  vertegenwoordigd binnen de ʺSpeciale commissie van de publieke sectorʺ. Zij zullen meewerken aan de praktische invoering van deze harmonisering van de diplomabonificatie.

 

II             Wijziging van de preferentiële tantièmes

 

Zoals het regeerakkoord voorziet, zullen de preferentiële tantièmes pas worden afgeschaft na afloop van de werkzaamheden van het Nationaal Pensioencomité (NPC) over de inaanmerkingneming van de zwaarte van het werk in de pensioenrechten. Het is de bedoeling een verouderd systeem uit de 19de eeuw te laten evolueren naar een systeem waarin de veranderde realiteit van de arbeidswereld is geïntegreerd. De invoering van deze hervorming zal ook worden toevertrouwd aan het Nationaal Pensioencomité (NPC) waarin de Gemeenschappen zijn vertegenwoordigd.

 

De budgettaire effecten in verband met deze afschaffing zullen ertoe bijdragen de begrotingsenveloppe bij te vullen die door de regering zal worden vastgelegd met het oog op de toekenning van gunstigere pensioenmodaliteiten aan de werknemers die kunnen genieten van een erkenning van de zwaarte van het werk.

 

Minister BACQUELAINE heeft zijn voornemen herbevestigd de komende pensioenhervormingen voor te leggen aan overleg met de Gemeenschappen: ʺDe Gemeenschappen zijn binnen het Nationaal Pensioencomité betrokken bij de hervormingen op het gebied van de diplomabonificatie en de inaanmerkingneming van de zwaarte van het werk. Het betreft twee essentiële dossiers waarvoor de ministers hun wil om het overleg verder te zetten, hebben bevestigdʺ.