Persbericht

De ambtenaren zullen voortaan hun pensioen van december ontvangen in… december!

Overeenkomstig de wet van 11/07/2018 inzake unieke betaling, zullen de pensioenen na vervallen termijn (uitbetaald op het einde van de maand) die betrekking hebben op de maand december worden uitbetaald op ten laatste 31 december en niet meer in januari zoals tot op heden het geval was.

393.182 gepensioneerden van de publieke sector zullen genieten van deze maatregel.

Ter herinnering, vanaf januari 2019, zal iedere gepensioneerde op dezelfde datum het geheel van de pensioenen ontvangen die worden uitbetaald door de Federale Pensioendienst (FPD), ongeacht het pensioenstelsel (ambtenaar, werknemer of zelfstandige).

Voor de gepensioneerden betekent dit dat de verschillende pensioenen, die momenteel op verschillende data worden uitbetaald in de loop van de maand, voortaan integraal zullen worden uitbetaald op de eerste van deze betalingsdata.

Welke gevolgen voor de belastingaangifte?

De effectieve uitbetaling van de pensioenen van december in de maand december zal als gevolg hebben dat voor het aanslagjaar 2018, de gepensioneerden 13 maandbedragen zullen ontvangen in plaats van 12 maandbedragen.

Om te vermijden dat het maandbedrag van december wordt belast zoals alle andere maandbedragen, zal hij het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke belasting die overeenkomt met de aanslagvoet gebruikt voor het geheel van de belastbare inkomens van 2018.

 

Minister BACQUELAINE: “De verbetering van de dienstverlening aan de burger vertegenwoordigt een fundamentele pijler van de pensioenhervorming. Het was niet normaal dat sommige gepensioneerden hun pensioen van december in januari ontvingen, dit zal voortaan niet meer het geval zijn.”