Biografie

2014 : Minister van Pensioenen

Met de Koning, bij de eedaflegging van de Regering.Met de Koning, bij de eedaflegging van de Regering.
Bij de aanstelling van de regering Michel werd Daniel Bacquelaine benoemd tot minister van Pensioenen. Binnen het kader van zijn opdracht zal Daniel Bacquelaine de broodnodige hervorming van het pensioensysteem ter harte nemen teneinde ons systeem van sociale zekerheid veilig te stellen.

1999 - 2014 : Fractievoorzitter van de MR-groep in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Tijdens een plenaire vergadering in de Kamer van VolksvertegenwoordigersTijdens een plenaire vergadering in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Daniel Bacquelaine treedt toe tot het Parlement in 1994. Bij elke federale verkiezing sinds 1995 werd hij herverkozen als volksvertegenwoordiger en hij werd vervolgens fractievoorzitter van de MR-groep in 1999.

Op internationaal vlak was Daniel Bacquelaine lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en zat hij van 2007 tot 2013 de Belgische delegatie bij de NAVO Parlementaire Assemblée voor. Vervolgens nam hij van 2013 tot 2014 het vicevoorzitterschap waar van de NAVO Parlementaire Assemblée.

Sedert 2008 is hij ook Voorzitter van de Luikse Provincieraad voor de MR.

Op 25 mei 2014 is hij lijsttrekker voor de Kamer in de provincie Luik. Hij realiseert de beste persoonlijke score (46.230 stemmen) van alle lijsten tesamen.

1982 - 1999 : van gemeenteraadslid tot schepen en burgemeester van Chaudfontaine

Daniel Bacquelaine bekleedt zijn eerste politieke mandaat in 1982 te Chaudfontaine. Hij wordt er als gemeenteraadslid verkozen. Op dat moment zetelen de liberalen in de oppositie.
In 1988 keert het tij, en vervoegt hij de meerderheid als schepen van Financiën, Sport en Thermalisme. Hij is ook kandidaat voor de Provincieraadsverkiezingen. Eens verkozen, wordt hij fractieleider in de Provincieraad en zal hij (tot 1994) de Provinciale Commissie ter Preventie van Verslaving voorzitten.

In 1992 wordt hij burgemeester. Een zekere Jean Gol neemt zijn schepenambt over.

In 1994 wordt Daniel Bacquelaine parlementslid in de Kamer van volksvertegenwoordigers tengevolge de verkiezing van Jean Gol - waarvan hij plaatsvervanger lid was - in het Europees Parlement.


Tegelijkertijd is Daniel Bacquelaine van 1990 tot 1993 attaché van het universitair onderwijs van de Faculteit Geneeskunde van Aix-Marseille II (Universitair diploma Mesotherapie). In 1994 doceert hij Mesotherapie aan l'Hôpital Cantonnal de Genève en het Universitair Centrum  van Charleroi van 1996 tot 1999.

Sedert 1978 : doctor in de geneeskunde.

Als zoon van een magistraat, gaat Daniel Bacquelaine geneeskunde studeren aan de Universiteit van Luik. Hij heeft ook een diploma in Mesotherapie van de Universiteit van Bordeaux.

Van zodra hij zijn diploma behaald heeft, vestigt hij zich samen met zijn echtgenote in Chaudfontaine, alwaar hij het beroep van huisarts uitoefent.

Jaren 70 : Liberaal en geëngageerd student

Als jonge adolescent krijgt Daniel Bacquelaine reeds de smaak te pakken van het politiek debat tijdens verhitte discussies aan de familietafel.

Aan de universiteit engageert hij zich bij de liberale studentenbeweging en is hij betrokken bij de heroprichting van de FELU (Fédération des Etudiants libéraux de Liège).