Persbericht

Arbeidsongeschiktheidsuitkering voor werknemers ouder dan 65 jaar

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, en de Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, Maggie DE BLOCK, heeft de Ministerraad in het kader van de « jobs deal », een voortonwerp van wet goedgekeurd tot toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers die hun werk verderzetten na de leeftijd van 65 jaar.

Wanneer een werknemer ouder dan 65 jaar momenteel ziek is, zet de werkgever de betaling van zijn loon verder gedurende de periode van gewaarborgd loon van één maand. Wanneer de arbeidsongeschiktheid deze periode overschrijdt, heeft hij momenteel geen andere keuze dan met pensioen te gaan indien hij een inkomen wil behouden.

Vanaf januari 2019 zullen de werknemers ouder dan 65 jaar het recht hebben op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende een periode van 5 maanden volgend op de periode van gewaarborgd inkomen. Bovendien zal deze periode in aanmerking worden genomen voor de opbouw van de pensioenrechten. Op die manier wil de Federale Regering de werknemers steunen die de keuze maken hun beroepsactiviteit verder te zetten na 65 jaar.

Vandaag telt men 3.749 werknemers ouder dan 65 jaar die nog steeds als werknemer actief zijn.

Binnenkort zal een gelijkaardige maatregel worden voorgesteld voor de zelfstandigen.

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE: “Dankzij deze maatregel wil de Regering de werknemers ouder dan 65 jaar aanmoedigen hun beroepsactiviteit verder te zetten. Deze maatregel stemt volledig overeen met onze ambitie om de werkgelegenheidsgraad te verhogen van de oudere werknemers.”