Persbericht

Alle effectieve gewerkte jaren zullen voortaan meetellen voor de pensioenberekening

Deze donderdag heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers in plenaire zitting het wetsontwerp met betrekking tot de afschaffing van de beperking tot de eenheid van loopbaan goedgekeurd.
De doelstelling is het toelaten aan diegenen die het werk voortzetten na een volledige loopbaan (45 jaar) om bijkomende pensioenrechten op te bouwen. Vandaag telt de loopbaan van een werknemer of een zelfstandige, die zijn beroepsloopbaan is begonnen op 18 jaar en die met pensioen gaat op 65 jaar na een voltijdse, ononderbroken loopbaan, 47 jaar. Nochtans wordt zijn pensioen berekend worden op basis van 14.040 dagen (of 45 jaar).
Voor de pensioenberekening van de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019, zal rekening worden gehouden met alle gewerkte dagen, zelfs deze die werden gepresteerd na een loopbaan van 14.040 dagen (45 jaar). Diegenen die dus een beroepsloopbaan gepresteerd hebben van meer dan 45 jaar zullen beloond worden en zullen, in vergelijking met de huidige reglementering, van een hoger pensioenbedrag genieten.
Voorbeeld :
Michel geniet van een loon van 3.000 € bruto per maand. Hij telt reeds 45 loopbaanjaren maar beslist om 2 jaar verder te werken. Dankzij de hervorming, zullen deze twee werkjaren hem toelaten zijn pensioen te verhogen met 52.98 € per maand.
 
Deze hervorming, die gevolg geeft aan de aanbeveling van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, vertaalt de wil van de Regering om de link te versterken tussen de gepresteerde loopbaan en het pensioenbedrag.
 
Minister BACQUELAINE :
Ons pensioensysteem moet het verderzetten van een beroepsactiviteit aanmoedigen maar ook beter het gepresteerde werk belonen. Voortaan zullen alle effectieve arbeidsdagen in aanmerking worden genomen in de pensioenberekening.