Persbericht

Advies van de Raad van State over het ontwerp zware functies – Reactie van Daniel Bacquelaine

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, heeft kennis genomen van het artikel “Opnieuw pech voor Bacquelaine in overleg over zware beroepen” (De Tijd, 31 oktober 2018).

De Minister benadrukt dat het advies van de Raad van State met betrekking tot het ontwerp aangaande het in aanmerking nemen van de zware functies geenszins een negatief advies is. Het betreft een gewoon advies dat aan de Minister van de Pensioenen vraagt bepaalde verantwoordingen aan te brengen, zoals steeds het geval is.

Deze verschillende opmerkingen konden zonder moeilijkheden worden beantwoord door de Ministerraad van 25 oktober, die het wetsontwerp in 3de lezing heeft goedgekeurd.

Minister Daniel Bacquelaine wil benadrukken dat in tegenstelling tot wat wordt vermeld in het artikel, dit advies van de Raad van State geen impact heeft op de werkzaamheden van de Nationale Arbeidsraad (NAR). De sociale partners hebben zich immers reeds uitgesproken over het wettelijke kader dat trouwens is goedgekeurd door twee van de drie vakbonden voor de publieke sector. Wat gevraagd wordt aan de NAR sinds vijf maanden is zich uit te spreken over de lijst van de zware functies voor de privésector en niet over het wettelijke kader dat het voorwerp heeft uitgemaakt van het advies van de Raad van State.