Persbericht

1 000 000 mensen kozen voor online communicatie met de pensioeninstellingen

De gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden gebruiken steeds meer de beschikbare digitale tools. Zo communiceren meer dan 1 miljoen gebruikers van mypension.be uitsluitend elektronisch met de pensioeninstellingen, een historische kaap! Deze ‘elektronische’ klanten vullen via online formulieren hun gegevens in en krijgen een waarschuwingsmail van de Pensioendienst, het RSVZ of Sigedis als er post voor hen klaarstaat in mypension.be.

Digitale communicatie is sneller en gemakkelijker dan de papieren communicatie. Onze dossierbeheerders kunnen meteen aan de slag in de dossiers, zonder te moeten wachten tot de post geleverd, gescand en gesorteerd is. De burger moet geen omslag, postzegel of brievenbus meer zoeken. Hij moet zich enkel aanmelden op mypension.be.

Sommige formulieren kunnen ook meteen online ingevuld worden. Deze zijn dan vooraf ingevuld en tonen alleen de vragen die relevant zijn voor betrokken burger.

Digitale communicatie is ook ecologischer want we verbruiken geen papier en economischer want er zijn geen portkosten.

De Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis blijven investeren in de digitalisering. Zo zijn de brieven van mypension.be sinds maart ook zichtbaar via de eBox, de digitale brievenbus van de overheidsdiensten.

De pensioeninstellingen houden de digitale kloof in het achterhoofd en blijven dus ook investeren in hun klassieke communicatiemiddelen zoals 1765-Pensioenlijn of de Pensioenpunten (die momenteel spijtig genoeg gesloten zijn door de maatregelen rond het Coronavirus).

 

Een van de speerpunten in de pensioenhervorming is de verbetering van de dienstverlening naar de burger. Tot voor kort was de burger vaak niet op de hoogte van zijn échte pensioenrechten en moest hij zich richten tot verschillende diensten in functie van zijn professioneel statuut. mypension.be heeft het mogelijk gemaakt om de digitale informatie van de burger over zijn pensioenrechten op een significante manier te verbeteren, ongeacht het professionele stelsel waartoe hij behoort. Vandaag hebben bijna één miljoen Belgen ervoor gekozen om hun pensioen via elektronische communicatie te beheren. Sinds 2016 hebben ongeveer 2,6 miljoen Belgen de website bezocht. mypension.be is een echt succes.

In een periode waarin we momenteel allemaal worden geconfronteerd met een gezondheidscrisis en waarin mensen zich niet meer zoals gewoonlijk kunnen verplaatsen, wordt het nut van digitale instrumenten zoals mypension.be nog verder versterkt.

De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine

 

Het pensioen is een van de voornaamste zorgen van de zelfstandigen. Steeds meer onder hen kiezen voor elektronische communicatie voor hun contacten met de administratie. Om de communicatie en de toegang tot de informatie eenvoudiger en sneller te maken, wordt de toepassing mypension.be voortdurend gemoderniseerd en versterkt. De zelfstandigen kunnen voortaan bijvoorbeeld met een paar kliks, via de eBox, toegang krijgen tot de brieven in verband met hun pensioen. Op termijn zal de simulator van mypension.be  de zelfstandigen in staat stellen beter te anticiperen op alle gevolgen van hun verschillende loopbaankeuzes op het bedrag van hun toekomstige pensioen. Zij zullen dit dus beter kunnen plannen

De Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme

 

Bijlagen

mypension.be in enkele cijfers

In 2019

Sinds de lancering van de simulatie van het pensioenbedrag  (20/11/2017)

1 747 485 unieke bezoekers

2 598 708 unieke bezoekers 

5 051 486 bezoeken

11 697 387 bezoeken

 

Profiel van de bezoekers:

Vrouwen: 47 %

Mannen: 53 %

 

Loopbaan:

Enkel werknemer: 53 %

Werknemer en zelfstandige: 27%

Openbare sector en werknemer: 14%

Werknemer, zelfstandige en openbare sector: 4%

Enkel openbare sector: 1%

Enkel zelfstandige: 1 %

openbare sector en zelfstandige: 0,07 %

 

Folder online communicatie

In deze folder leggen we uit hoe de online communicatie werkt en sommen we de voordelen ervan op.

 

Korte demo functionaliteiten mypension.be

In deze korte demo tonen we welke functionaliteiten mypension.be biedt voor uw wettelijke pensioen.